Nie marnujeMY

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z dnia 19 lipca 2019 roku za rok 2022 przekażemy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej kwotę 3639,92 zł z przeznaczeniem na wykonywanie przez tę organizację zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b )wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

c) działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.


Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z dnia 19 lipca 2019 roku za rok 2021 przekażemy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej kwotę 2506,08 zł z przeznaczeniem na wykonywanie przez tę organizację zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b )wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

c) działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.


Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z dnia 19 lipca 2019 roku za rok 2020 przekażemy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej kwotę 1677,59 zł z przeznaczeniem na wykonywanie przez tę organizację zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b )wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

c) działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.