Zapytanie ofertowe ”Remont sali sprzedaży” sklepu 401 ul. Wyzwolenia 7

Zapytanie ofertowe ”Remont sali sprzedaży” sklepu 401 ul. Wyzwolenia 7 (wymiana płytek, sufitu podwieszanego, malowanie ścian wraz z pracami powiązanymi)„.
Ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie w kancelarii siedziby Zarządu Społem PSS „ Jedność” w  Częstochowie przy AL. Wolności 83/85.

Termin składania ofert  do 20.09.2023  r.

Otwarcie ofert oraz wybór Wykonawcy zaplanowano na 21.09.2023 r.

Planowany termin rozpoczęcia prac:  koniec września – początek  października 2023 r.

Zakończenie prac: wstępnie zaplanowano dostawę regałów i chłodnictwa na 16.10.2023 r.

W załączeniu w mailu przedstawiamy : Przedmiar prac pdf oraz ath (Norma).

Z zakresem prac można zapoznać się i uzyskać wszelkie informacje w Dz. A-T w siedzibie Zarządu przy ul. Wolności 83/85 tel. 34/ 37 80 230.

Przed złożeniem ofert należy dokładnie dokonać oględzin obiektu.

Oferta powinna zawierać :

  1. Cenę wykonania prac (kosztorys)
  2. Termin realizacji prac.

W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu szczegółowego , który będzie stanowił załącznik do umowy.

            Zakres prac obejmuje tylko roboty budowlane. Prace elektryczne oraz sanitarne wykonane będą na podstawie niezależnych zleceń. W przypadku współpracy z konkretnymi wykonawcami tych branż prosimy o dołączenie do oferty ich danych kontaktowych.